Bildiriler Türkçe ve İngilizce olarak yazılabilir.

* Bildiri içerisindeki İngilizce ve Türkçe başlıklar birbirinin tam çevirisi olmalıdır.

* Bildiri özeti için önce, “Özet” ile başlayan Türkçe özet ve anahtar kelimler, sonra ise “Abstract” ile başlayan İngilizce özet ve İngilizce anahtar kelimler verilmelidir. Özet ve Abstract birbirinin tam çevirisi olmalıdır.

* Özet, Abstract ve Bildiri Başlığı kısmında, özel semboller, özel karakterler ve matematiksel ifadeler kullanılmamalıdır. Ayrıca “Özet” ve “Abstract”da herhangi bir referans verilmemelidir. Referanslar diğer kısımlarda verilmelidir.

* Bildiriler Times New Roman karakterinde ve 12 punto olarak yazılmalı, sayfa sonuna
süreklilik izleyerek eklenen dipnotlar ise 10 punto olmalıdır.

*Dijital formatta gönderilecek görseller en az 300 dpi olmalı ve başka bir programa (Microsoft Word vb.) gömülü olarak değil, JPEG formatında gönderilmelidir.

*Sayfa yapısı A4 boyutunda soldan 4cm, sağdan 2cm, üstten 3cm, alttan 2,5cm boşluklu ve 1,05 satır aralığında, iki yana yaslı ve paragraf girintisi 1,25cm olmalıdır.

*Makalede dipnotlar ilk sayfadan itibaren 1’den başlayarak numaralandırılmalı ve sayfa altında
gösterilmelidir.

DİPNOTLAR:
Makale ya da kitap için örnek:
Tek yazarlı ise: Özdoğan 2014, 108.
İki yazarlı ise: Aybek – Öz 2004, 19.
Üç ve daha çok yazarlı ise: Güler ve diğ. 2012, 163

KAYNAKÇA:
Alfabetik sıraya göre hazırlanmış bibliyografya makalenin sonuna eklenmelidir.
Süreli yayınlardaki makaleler:

Yazarın Soyadı, Adının baş harfi, “Makale Adı”, Süreli Yayın Adı (ya da kısaltması), Basım Yeri ve Yılı, Sayfa Aralığı.

Kitaplar:
Yazarın Soyadı, Adı, Kitabın Adı, (varsa çeviren, çev. Adının Baş Harfi ve Soyadı), Basım Yeri ve Yılı.

Kitap içinde bölüm, bildiri metni:
Yazarın Soyadı, Adı, “Bölüm Adı”, editör (ed.), Kitabın Adı, Basım Yeri ve Yılı, Sayfa Aralığı.
Elektronik kaynaklar:
Elektronik kaynaklara (Web sitesi, CD-ROM vb.) yapılacak göndermelerde yayının tam
adresi/künyesi ve erişim tarihi belirtilmelidir.
http://www.aegeobalkanprehistory.net/article.php?id_art=9 (14 Eylül 2008).