Tam Metin bildiriler Uluslararası bir yayınevi tarafından kongre kitabı olarak basılacaktır.